Restauracje - TO STUDIO

Zapro­jek­to­wa­li­śmy…

Whi­skey On The Rocks w Sopo­cie
Hashi Sushi w Gdań­sku
Hashi Sushi w Gdy­ni
Restau­ra­cja Gru­ba Ryba w Gdań­sku
Restau­ra­cja Szwejk w Tychach
Hashi Sushi w Sopo­cie
Kawiar­nia Cho­pin w Cze­la­dzi
Nihon Sushi w War­sza­wie
Zen Sushi w Kra­ko­wie
Tomo Sushi w War­sza­wie
Kawiar­nie Bon­jo­ur w War­sza­wie
Restau­ra­cja La Can­ti­na w Sopo­cie
Bro­war Przy­stań w Cho­rzo­wie